Conform art. 47 alin. (3) din Codul fiscal, nu intră sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor si nu platesc impozit micro:

a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;
c) Fondurile de garantare a pensiilor private, înființate potrivit legii, nu platesc impozit pe micro;
d) Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică; precum şi (noi categorii excluse începând cu anul 2023):
f) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
g) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
h) persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, de asemenea nu plătesc impozit pe micro;
i) persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.