Potrivit OG nr. 16/2022, scutirea de impozit a profitului reinvestit (art. 22 din Codul fiscal) se aplică, începând cu 1 ianuarie 2023, și pentru profitul investit în active utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare.

Astfel, începând cu această dată, profitul investit în echipamente tehnologice, active utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale, cu excepția activelor utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Activele utilizate în activitatea de producție, procesare și activele reprezentând retehnologizare sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

OMF nr. 4.636/2022 definește tocmai noile active pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit ca fiind cele prevăzute în anumite subgrupe și clase din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Activele pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit sunt cele prevăzute în următoarele subgrupe și clase:

clasa 1.1.1. „Clădiri industriale”;
clasa 1.1.2. „Construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.)”;
clasa 1.1.3. „Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni”;
clasa 1.1.4. „Centrale termoelectrice și nuclearo-electrice”;
clasa 1.2.1. „Clădiri agrozootehnice”;
clasa 1.2.2. „Construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane, cabane)”;
clasa 1.2.3. „Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții de compostare)”;
clasa 1.2.4. „Silozuri pentru furaje”;
clasa 1.2.5. „Silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor”;
clasa 1.2.7. „Construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri”;
clasa 1.2.8. „Heleșteie, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură”;
clasa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole”;
clasa 1.2.10 „Sere, solarii, răsadnițe și ciupercării”;
subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”;
subgrupa 2.4. „Animale și plantații”.

Prevederile OMF nr. 4.636/2022 au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023.

 

Sursa: www.ceccarbusinessmagazine.ro