Defiscalizarea unei case poate avea loc din mai multe motive, iar câteva dintre acestea ar putea fi:

 • atunci când memoria fiscală s-a umplut,
 • închiderea unui punct de lucru,
 • închiderea societății,
 • casa de marcat s-a defectat.

Dacă se optează pentru închiderea punctului de lucru sau a societății, operatorul este obligat ca, după citirea memoriei și preluarea rolei pe care sunt înregistrate datele, să o predea Direcției Generale a Finanțelor Publice. Această instituție va asigura păstrarea și arhivare memoriei fiscale pe o perioadă de minimum 10 ani.

Potrivit alin. (1) din art.62 al HG 479/2003 în cazul încetării activităţilor de livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie, utilizatorii vor solicita în scris direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, anularea numărului de ordine atribuit din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, anexând la cerere documente probatoare ale motivelor încetării activităţii, respectiv închiderea punctului de lucru, înstrăinarea aparatului, lichidarea, fuziunea, divizarea sau altele, după caz, precum şi dovada predării memoriei fiscale la organul fiscal teritorial, potrivit prezentelor norme metodologice.

(2) prevederile alin. (1) se vor aplica şi în cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal instalat de la un punct de lucru la altul situat în judeţe diferite, ambele puncte de lucru aparţinând aceluiaşi utilizator. Pentru instalarea aparatului în cauza se urmează procedura prevăzută de prezentele norme metodologice.

(3) Prevederile alin. (1), cu excepţia celor referitoare la dovada predării memoriei fiscale, sunt aplicabile şi în cazul furtului sau distrugerii aparatului de marcat electronic fiscal instalat. Utilizatorii aflaţi în aceasta situaţie sunt obligaţi sa anunţe de îndată organele de poliţie şi să se doteze cu un nou aparat de marcat electronic fiscal, în termen de maximum 15 zile de la data producerii evenimentului.

În cazul în care se optează pentru închiderea unui punct de lucru, defiscalizarea casei de marcat trebuie făcută pe o perioadă de 30 de zile. Acest procedeu are loc în 3 etape și anume:
 • In prima faza se face o programare la Administratia Financiara;
 • Se preda memoria fiscala la Administratia Financiara de care apartine punctul de lucru. Aici memoria fiscala din aparat va fi facuta de un tehnician, in prezenta unui inspector;
 • Se anuleaza numarul de ordine alocat de Directia Generala a Finantelor Publice.

Se detaliază pașii de parcurs pentru aceste etape:

1) Actele necesare pentru predarea memoriei fiscale:
 • Cartea de intervenții (conține toate înregistrările care au fost făcute pe toata durata de funcționare, toate datele de identificare ale casei de marcat si datele utilizatorului) si Registrul Special al casei de marcat;
 • Declarația de instalare: atât in original, cat si in copie;
 • Adresa Număr Ordine ANAF: atât in original, cat si in copie;
 • C.I. al administratorului societății sau al persoanei care preia memoria fiscala a casei de marcat;
 • Delegație a persoanei care preia memoria fiscala;
 • Certificatul de înmatriculare al firmei, in copie;
 • Certificatul de înregistrare in scopuri TVA (CIF), tot in copie si doar daca e cazul.

Extragerea memoriei fiscale din casa de marcat se face de un tehnician, in prezenta unui inspector. E bine sa știi ca aparatul fiscal trebuie sa fie funcțional, însoțit de cablul de alimentare si de rola de hârtie. După această procedură se va primi un proces verbal de predare, care va fi înregistrat la Administrația Financiara de care aparține punctul de lucru/sediul firmei.

2) Actele necesare pentru anularea numărului de ordine
 • Actul care dovedește închiderea oficiala a punctului de lucru, de la Registrul Comerțului;
 • Adresa Număr Ordine ANAF (in original);
 • Delegație (daca e cazul);
 • Copie C.I. al administratorului sau al delegatului, dupa caz;
 • Certificat de înregistrare in scopuri TVA (CIF), in copie (si daca e cazul).

 

In maximum 7 zile de la depunerea acestui dosar se va ridica dovada anularii numărului fiscal.

 

Sursa: www.aparaturafiscala.ro