Bază legală privind fiscalizarea caselor de marcat

Art. I – Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003, republicată în MO, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit „ART. 42

Memoria fiscală devine activă numai în urma fiscalizării. Aceasta operaţiune se execută de către tehnicianul unităţii de service acreditate, la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal sau anterior, la distribuitor sau unitatea de service acreditată, în baza solicitării scrise a utilizatorului.
Art. 33 punctul A, literele a) și b)
a) fiscalizarea memoriei fiscale

Prin operaţiunea de fiscalizare se înţelege identificarea memoriei fiscale şi a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, respectiv seria fiscală a aparatului, antetul bonului fiscal, data şi ora la care se activează memoria, precum şi iniţializarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic prin programarea parametrilor de identificare ai acestuia.

Operaţiunea de fiscalizare se efectuează în momentul instalării aparatului la utilizator sau anterior instalării, la distribuitor sau unitatea de service acreditată, în baza solicitării scrise a utilizatorului.

b) programarea antetului bonului fiscal

Antetul bonului fiscal se tipăreşte, în cazul în care aparatul de marcat înglobează constructiv, conform legii, dispozitivul de imprimare, pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal şi conţine cel puţin denumirea operatorului economic, adresa de la locul de instalare a aparatului, inclusiv județul, sau, după caz, menţiunea ” activităţi cu caracter ambulant ” ori „taxi” precum și cui ul utilizatorului.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate în activitățile cu caracter ambulant, al celor prevăzute la art. 17 lit. g) și al celor utilizate de operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier naţional, instalate pe mijlocul de transport, prin adresa de la locul de instalare a aparatului se înțelege adresa sediului social al utilizatorului.
În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie, al celor care sunt integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, precum şi al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, după caz, şi numărul de înmatriculare al taximetrului, numărul autorizaţiei taxi, numărul de telefon şi de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent, seria de fabricație a automatului comercial și, respectiv, codul statistic atribuit caselor de schimb valutar de către Ministerul Finanțelor.