Atunci cand o societate nu mai îndeplinește unele condiții,  are obligația de a comunica la ANAF această modificare, în funcție de data producerii, prin depunerea formularului 700.
Mai există însă și posibilitatea ca societatea să aplice opțional pentru ieșirea din sistemul micro și să aplice impozitul pe profit, Art 48 Alin. 1 Codul fiscal.

Așadar, există două opțiuni pentru ieșirea din sistemul micro, și aplicare impozitului pe profit:

Ieșirea din sistem opțională –

La începutul anului fiscal, iar acest aspect se comunică până la data de 15 ianuarie a anului pentru care se optează pentru plata impozitului pe profit.

Ieșirea din sistem obligatorie –

La începutul anului fiscal

Societatea nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 47 alin. (1)
Acest aspect se comunică până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – 700.

În cursul anului fiscal

Dacă în timpul anului intervin aceste situaţii prevăzute la art. 52 din Codul Fiscal:
– venituri > 500.000 euro
– consultanţă/management >= 20%
– fără salariat
– începere desfăşurare activităţi excluse de la aplicarea sistemului
– asociat/acţionar (>25% dr.participare/dr. de vot la mai mult de trei microîntreprinderi)

Comunicarea acestei modificări se face în termen de 15 zile de la data producerii acesteia, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 700, iar aceasta este definitivă.