Veniturile din chirii sau subînchirieri de bunuri mobile sau imobile

Venit net impozabil= Venit brut (conform contractului încheiat între părți pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acesteia) – Cota de
cheltuieli forfetare (20%)

Venitul brut = Venitul obţinut din închirierea bunului + Cheltuieli ce cad în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal

Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuată de cealaltă parte contractantă.

Obligatie calcul, declarare si retinere:
 •  plătitorul de venit – persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă (D 100 până în 25 a lunii următoare
  celei în care a fost reținut),
 • persoana fizica proprietar, daca platitorul de venit nu are obligaţia de a conduce evidenţă contabilă (persoana fizica)-se declară în DU
Dacă chiriașul este persoană fizică, se menține obligația depunerii declarației unice de către proprietar

CASS: se aplică 3 plafoane : 6, 12 ;24 salarii minime

Ca element de noutate, modul de calcul la veniturile din chirii cumulat cu ale venituri prevăzute la art.155 alin.(1) lit.c)-h) din Codul fiscal, se separă de modul de calcul al CASS la venituri din activități independente.

Stabilirea venitului net impozabil

Impozit pe venit = Venitul net impozabil * 10%

 • Chiriașul este persoană fizică.

În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului.

 •  Chiriașul este persoană juridică sau altă entitate care are obligația de a conduce evidența contabilă

Plătitorii veniturilor (PJ sau alte entități care au obligația conducerii evidenței contabile) au obligația de a calcula, reține, declara și plăti impozitul corespunzător sumelor plătite.

Venit net=Venit brut-20% x Venit brut, se stabilește la fiecare plată de către plătitorii de venit

Impozit pe venit=10% x Venit net (se reține la sursă de către plătitorii de venituri la momentul plății veniturilor și se achită la buget până la data de 25 inclusiv a lunii următoare)

În situația în care chiria este în valută, se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de BNR , din ziua precedentă celei în care se face plata.

Declararea contractelor de inchiriere
 • obligatie de inregistrare a contractul de închiriere la autoritatile fiscale pentru veniturile din chirii.
  Transmiterea contractului către autoritățile fiscale este obligatoriu atât la semnarea acestuia, cât și atunci când apar modificari.
 • în cel mult 30 zile de când a fost încheiat sau modificat
 • Formularul 168 – Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune conform cu prevederile OPANAF 2031/17.11.2022.

Obligația va aplica începând cu contractele încheiate din 1 ianuarie 2023.

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea acestora se efectuează în termen de

cel mult 90 de zile de la inceputul anului 2023.