Este reglementată de Art. 4 – OUG nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica în Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piața, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pieței pentru acestea,

(5) În situația în care factura electronică transmisă nu respectă structura prevăzută la alin. (1), emitentul primește mesaj cu erorile identificate. După corectarea erorilor identificate, factura electronică se transmite în cadrul aceluiași sistem național privind factura electronică RO e-Factura.

 

Câteva aspecte legate de RO e-Factura

(1) Factura electronica se transmite de către emitent in sistemul național privind factura electronica RO e-Factura.

(2) In situația in care factura electronica transmisa respecta structura prevazuta la alin. (1), se aplica sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor si se comunica de indata destinatarului. Aplicarea sigiliului electronic al Ministerului Finantelor atesta primirea acesteia in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

(3) In situatia in care factura electronica transmisa nu respecta structura prevazuta la alin. (1), emitentul primeste mesaj cu erorile identificate. Dupa corectarea erorilor identificate, factura electronica se transmite in cadrul aceluiasi sistem national privind factura electronica RO e-Factura.

(4) Exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor.

(5) Data comunicarii facturii electronice catre destinatar se considera data la care factura electronica este disponibila acestuia pentru descarcare din sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura conform procedurii prevazute la art. 3 alin. (4). Data comunicarii este accesibila in sistem si emitentului facturii electronice.

(6) Factura electronica comunicata destinatarului nu se poate returna in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

(7) In situația unei facturi electronice asupra careia destinatarul are obiectii, acesta instiinteaza emitentul facturii electronice, inclusiv in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, prin inscrierea unui mesaj in acest sens.

(8) Corecția facturii electronice comunicata destinatarului in sistemul RO e-Factura se efectueaza conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Factura electronica corectata se transmite in cadrul aceluiasi sistem national privind factura electronica RO e-Factura.

Conform art.330 alineatul (1) si (2) din codul fiscal, factura se corectează după cum urmează:

(1) Corectarea informațiilor înscrise in facturi sau in alte documente care țin loc de factura se efectuează astfel:

a) In cazul in care factura nu a fost transmisa catre beneficiar, aceasta se anuleaza si se emite o noua factura;

b) In cazul in care factura a fost transmisa beneficiarului, fie se emite o noua factura care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din factura initiala, numarul si data facturii corectate, valorile cu semnul minus sau, dupa caz, o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative, iar, pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite o noua factura continand informatiile si valorile corecte si concomitent se emite o factura cu valorile cu semnul minus sau, dupa caz, cu o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative, in care se inscriu numarul si data facturii corectate. Norme metodologice

(2) In situatiile prevazute la art. 287 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi, cu valorile inscrise cu semnul minus sau, dupa caz, o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus sau fara mentiunea din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative, daca baza de impozitare se majoreaza, care se transmit si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 287 lit. d).