Cotă impozit pentru dividende distribuite în 2022 și plătite în 2023.

Începand cu data de 1 ianuarie 2023 sunt aplicabile prevederile art. I pct. 44 si art. IX lit. a) din OG nr. 16/15.07.2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Art. I.
44. La articolul 97 alineatul (7), se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impoziteaza cu o cota de 8% din suma acestora, impozitul fiind final. (…)”

Art. IX. Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2023, cu urmatoarele exceptii:

a) prevederile pct. 3 referitor la modificarea art. 43 alin. (2) si (5), pct. 44, 89 si 92 se aplica veniturilor din dividende distribuite dupa data de 1 ianuarie 2023;

Daca dividendele sunt distribuite in cursul anului 2022, se aplica o cota de 5% pentru impozitare, indiferent de momentul la care are loc plata efectiva. Impozitul acestor venituri este final iar legislatia nu prevede obligatia de a efectua o regularizare in anul 2023, in sensul majorarii procentului pana la 8%.

Daca distribuirea se face in anul 2023, conform hotararii AGA, in baza prevederilor OG 16/2022, cota de impozit va fi de 8%.

 

 

Sursa: portalcodulfiscal