La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul și elemente similare veniturilor și cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum și pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31 . Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală. Rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

Exemple de elemente similare veniturilor (se aduna la rezultatul fiscal):
  • diferențele favorabile de curs valutar, din evaluarea creanțelor și datoriilor în valută, înregistrate în evidența contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării, reglementărilor contabile aplicabile;
  • rezervele din reevaluare – art. 26 alin. (6) și (7);
  • rezerva legală și rezervele reprezentând facilități fiscale art. 26 alin. (8) și (9);
  • sumele înregistrate în rezultatul reportat care se impozitează potrivit 21 din Codul fiscal;
  • sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudențiale care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, cf. 26 (1), CF;
  • câștigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate.
Exemple de elemente similare cheltuielilor (se scad din rez fiscal):
  • Sumele înregistrate în rezultatul reportat care se deduc la calculul rezultatului fiscal în conformitate cu prevederile 21 din Codul fiscal;
  • diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanțelor și datoriilor în valută, înregistrate în evidența contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, reglementărilor contabile aplicabile
  • valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare care a fost înregistrată în rezultatul reportat.
  • pierderi legate de vânzarea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate (nu si cele legate de anularea)