Codul fiscal prevede următoarele, referitor la impozitul pe veniturile din pensii:

»Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute către un sistem de asigurari sociale. Acestea includ si sumele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat, diferente de venituri din pensii, precum si sume reprezentdénd actualizarea acestora cu indicele de inflatie.” (art. 99-(1))

Calculul și stabilirea impozitului pe venitul din pensii:

Venit impozabil lunar din pensii = Venit din pensie – 2.000 lei (suma neimpozabila)
Impozit lunar pe venitul din pensii = Venit impozabil lunar din pensii x 10%
Impozitul se retine la data efectuarii platii pensiei. Acesta se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acesteia.

Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate:

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sănatate o reprezinta venitul lunar din pensii, iar contributia se suporta de la bugetul de stat.

Contribuabilii pot redirecționa până la 3,5% din impozit, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, a unităţilor de cult şi pentru acordarea de burse private. Aceste entități trebuie să fie înfiinţate şi să funcţioneze în condiţiile legii.