A. NOMENCLATORUL
privind modelele registrelor şi formularelor tipizate,
comune pe economie, pentru activitatea financiară şi contabilă

Nr. crt. Denumirea formularului Cod
bază variantă
0 1 2 3
I. REGISTRELE DE CONTABILITATE
1. Registrul-jurnal 14-1-1
Registrul-jurnal de încasări şi plăţi 14-1-1/a
2. Registrul-inventar 14-1-2
3. Cartea mare 14-1-3
Cartea mare (şah) 14-1-3/a
II. MIJLOACE FIXE
4. Registrul numerelor de inventar 14-2-1
Registru de inventar privind investiţiile, dotările şi alte utilităţi 14-2-1/a
5. Fişa mijlocului fix 14-2-2
6. Bon de mişcare a mijloacelor fixe 14-2-3 A
Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale 14-2-3/aA
7. Proces-verbal de recepţie 14-2-5
Proces-verbal de recepţie provizorie 14-2-5/a
Proces-verbal de punere în funcţiune 14-2-5/b
Proces-verbal de recepţie finală 14-2-5/c
III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR
8. Notă de recepţie şi constatare de diferenţe 14-3-1A
Notă de recepţie şi constatare de diferenţe 14-3-1/aA
9. Bon de primire în consignaţie 14-3-2
10. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A
11. Bon de consum 14-3-4A
Bon de consum (colectiv) 14-3-4/a
Fişă limită de consum 14 3-4/bA
Fişă limită de consum colectivă 14-3-4/cA
Listă zilnică de alimente 14-3-4/dA
12. Dispoziţie de livrare 14-3-5A
13. Borderou de predare a documentelor 14-3-7
14. Fişă de magazie 14-3-8
Fişă de magazie cu două unităţi de măsură 14-3-8/a
Fişă de magazie cu repartizarea ieşirilor 14-3-8/c
15. Fişă de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă 14-3-9
Fişă de evidenţă a stocurilor şi a obiectelor de inventar e locuri de folosinţă 14-3-9/a
16. Registrul stocurilor 14-3-11
Registrul stocurilor 14-3-11/a
17. Listă de inventariere 14-3-12
Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valoric 14-3-12/a
Listă de inventariere 14-3-12/b
IV. MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI DECONTĂRI
18. Chitanţă pentru operaţii în valută 14-4-1/a
19. Proces-verbal de plăţi 14-4-3A
20. Dispoziţie de plată-încasare către casierie 14-4-4
Dispoziţie de plată-încasare către casierie colectivă 14-4-4/a
21. Împuternicire 14-4-5
22. Borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare 14-4-6
23. Registru de casă 14-4-7A
Registru de casă în valută 14-4-7/aA
Registru de casă 14-4-7/bA
Registru de casă în valută 14-4-7/cA
24. Bon de vânzare 14-4-12
25. Borderou de achiziţie 14-4-13
Borderou de achiziţie alimentaţie publică 14-4-13/a
Borderou de achiziţie (de la producători individuali) 14-4-13/b
26. Decont pentru operaţii în participaţie 14-4-14
V. SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL
27. Stat de salarii 14-5-1
Stat de salarii 14-5-1/a
Stat de salarii (fără elementele componente ale salariului total) 14-5-1/b
Stat de salarii (fără elementele componente ale salariului total) 14-5-1/c
Listă de avans chenzinal 14-5-1/d
Listă de avans chenzinal 14-5-1/e
Listă de indemnizaţii pentru concediul de odihnă 14-5-1/f
Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat 14-5-1/g
Drepturi băneşti – Chenzina I extras 14-5-1/h
Drepturi băneşti – Chenzina a II-a extras 14-5-1/i
Stat de salarii pentru colaboratori 14-5-1/j
Stat de salarii 14-5-1/k
Stat de salarii 14-5-1/l
28. Fişă de evidenţă a salariilor 14-5-2
Fişă de evidenţă a salariilor (cu elementele componente ale salariului total) 14-5-2/a
Ordin de deplasare (delegaţie) 14-5-4
Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate transporturi internaţionale 14-5-4/a
30. Decont de cheltuieli pentru deplasări externe 14-5-5
Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale
VI. CONTABILITATEA GENERALĂ
31. Notă de debitare-creditare 14-6-1A
32. Notă de contabilitate 14-6-2A
Notă de contabilitate 14-6-2/aA
33. Extras de cont 14-6-3
34. Jurnal-situaţie privind operaţiile contabile 14-6-4
35. Jurnal-situaţie privind operaţiile de casă şi bancă 14-6-5
– Jurnal-situaţie privind operaţiile de casă şi bancă 14-6-5/a
36. Jurnal privind decontările cu furnizorii 14-6-6
Situaţia încasării-achitării facturilor 14-6-7
38. Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de stocuri 14-6-8
Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de stocuri 14-6-8/a
39. Situaţie privind mişcarea stocurilor 14-6-9
40. Jurnal privind salariile şi contribuţia la asigurările sociale 14-6-10
41. Jurnal privind repartizarea şi decontarea cheltuielilor de producţie 14-6-11
Jurnal privind repartizarea şi decontarea cheltuielilor de producţie 14-6-11/a
42. Jurnal privind vânzarea produselor şi alte ieşiri 14-6-12
Jurnal pentru vânzări 14-6-12/a
43. Jurnal privind vânzarea mărfurilor şi alte ieşiri 14-6-13
44. Borderou de primire a obiectelor în consignaţie 14-6-14
45. Borderou de ieşire a obiectelor din consignaţie 14-6-15
Borderou de vânzare (încasare) 14-6-15/a
46. Jurnal privind operaţii diverse (pentru conturi sintetice) 14-6-17
Jurnal privind operaţii diverse (pentru conturi sintetice) 14-6-17/a
Jurnal pentru cumpărări 14-6-17/b
47. Situaţie privind avansurile de trezorerie 14-6-18
48. Fişă de cont analitic pentru cheltuieli efective 14-6-21
Fişă de cont analitic pentru cheltuieli indirecte de producţie 14-6-21/a
49. Fişă de cont pentru operaţii diverse 14-6-22
Fişă de cont pentru operaţii diverse (în valută şi în lei) 14-6-22/a
50. Document cumulativ 14-6-24
Document cumulativ 14-6-24/a
Document cumulativ 14-6-24/b
Document cumulativ 14-6-24/c
51. Registru pentru evidenţa fondului de rulment şi a altor fonduri pentru asociaţiile de proprietari 14-6-25
52. Registru pentru evidenţa bunurilor asociaţiei pentru asociaţiile de proprietari 14-6-26
53. Registru pentru evidenţa operaţiilor băneşti pentru asociaţiile de proprietari 14-6-27
54. Listă de plată a cotelor de contribuţie pentru cheltuielile comune de folosinţă, întreţinere şi reparaţii pentru asociaţiile de proprietari 14-6-28
55. Scadenţarul cheltuielilor înregistrate în avans 14-6-29
56. Balanţă de verificare (cu patru egalităţi) 14-6-30
Balanţă de verificare (cu trei egalităţi) 14-6-30/a
Balanţă de verificare (cu două egalităţi) 14-6-30/b
Balanţă analitică a valorilor materiale 14-6-30/c
VII. BILANŢ CONTABIL
VIII. ALTE SUBACTIVITĂŢI
57. Declaraţie de inventar 14-8-1
58. Decizie de imputare 14-8-2
Angajament de plată 14-8-2/a
59. Contract de garanţie în numerar 14-8-3
Contract de garanţie suplimentară 14-8-3/a