Amortizarea fiscală

În practică se utilizează amortizarea atât din punct de vedere contabil, cât și fiscal.

Amortizarea fiscală se calculează pe baza duratelor normale de funcționare stabilite în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, începând cu luna următoare celei în care imobilizarea corporală amortizabilă este pusă în funcțiune.

Amortizarea contabilă reprezintă alocarea valorii amortizabile a unei imobilizări corporale pe durata sa de viață estimată și se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii reevaluate a activului.

Metodele de amortizare fiscală sunt:

– metoda amortizării liniare,

– metoda amortizării accelerate

– metoda amortizării degresive.

 

Sursa: ANAF