Cheltuieli deductibile limitat la calculul impozitului pe venit in sistem real

  • cheltuielile pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul reprezentând diferența între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile pentru acordarea de burse private și cheltuielile de protocol

!!!! Cheltuielile de sponsorizare,  mecenat sunt eliminate din categoria chletuielilor deductibile limitat

Sunt nedeductibile
  • cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, efectuate potrivit legii;
  • cheltuielile înregistrate în evidența contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupție, potrivit legii.

!!! Cheltuielile cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale se elimină din categoria cheltuielilor nedeductibile.

 

Determinarea Impozitului pe venit

Venit net anual=Venit brut-Cheltuieli deductibile

Venit net anual impozabil=(Venit brut-Cheltuieli deductibile)-CAS-CASS

Impozitul pe venit=Venit net anual impozabil

determinat potrivit art.118 Cod fiscal x10% (nu se mai deduce costul de achiziție al AMEF )

 

Sumele reprezentând costul de achiziție al AMEF puse în funcțiune în 2023, precum și sumele de aceeași natură reportate, se deduc din impozitul pe venit datorat în  anul 2023.

Sumele rămase care nu sunt scăzute din impozitul pe venit anual datorat pe anul 2023 :

-nu se reportează; și

-reprezintă cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual, determinat în sistem real,  începând cu veniturile aferente anului 2024

 

Sumele reprezentând costul de achiziţie al AMEF, puse în funcţiune în anul 2023, precum şi sumele de aceeaşi natură reportate, se deduc din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023. Sumele rămase care nu sunt scăzute din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023 nu se reportează şi reprezintă cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, începând cu veniturile aferente anului 2024. (art133 alin.(25) Cod fiscal)

În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat pentru anul 2023, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcţiune în anul 2023 se distribuie proporţional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere.(art133 alin.(25) Cod fiscal)

La determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabilește:

a)Venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a piederilor fiscale reportate

b)Venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate, prevăzute la lit.a) din care se deduc CAS și CASS cu excepția CASS prevăzută la art.174 alin.(5).