Bază legală privind concediul de îngrijitor

În Monitorul Oficial nr. 1241 din 22 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul comun nr. 2172/3829/2022 al ministrului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și ministrului Sănătății privind acordarea concediului de îngrijitor. Concediul de îngrijitor se acordă salariaților în vederea oferirii de îngrijire/sprijin personal unei rude/persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire/sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Sunt considerate problemele medicale grave acele afecțiuni sau complicații care afectează statusul funcțional al pacientului pentru anumite perioade sau permanent, adică
limitează semnificativ posibilitatea efectuării activităților de bază și activităților instrumentale cotidiene, ajungând până la imposibilitatea efectuării acestora, necesitând sprijinul altei
persoane.

Documente prin care se face dovada faptului că angajatului i se cuvine concediul de îngrijitor

Documentele prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă potrivit art. 153^1 alin.(4) din Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt, după caz, actul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie.

Documentele prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin locuiește în aceeași gospodărie cu angajatul sunt, după caz, actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care rezultă același domiciliu sau reședință cu salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de proprietari  sau declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana căreia salariatul a oferit îngrijire sau sprijin locuiește în aceeași gospodărie cu acesta cel puțin pe perioada concediului de îngrijire.

Documentul medical prin care se face dovada existenței problemei medicale grave va fi reprezentat de biletul de externare din spital sau de adeverința medicală emisă de medicul curant, ori de medicul de familie al persoanei cu probleme medicale grave.

Lista problemelor medicale grave în baza cărora salariatul poate solicita concediu de îngrijitor este prevăzută în Anexa la acest Ordin.