Se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operațiunile care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

Pentru livrarea de bunuri, se considera locul operatiunii:
 • locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul;
 • locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana in numele furnizorului, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau al unui montaj;
 • locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate;
 • locul de plecare a transportului de pasageri, in cazul in care livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren;
 • locul in care se afla bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor catre client, in cazul vanzarilor intracomunitare de bunuri la distanta;
In cazul livrarii de gaz, al livrarii de energie electrica ori al livrarii de energie termica sau agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire ori de racire:
 • locul in care comerciantul persoana impozabild isi are sediul activitatii economice /un sediu fix pentru care se livreaza bunurile domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita, daca livrarea se face catre un comerciant persoana impozabila;
 • locul in care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv bunurile, daca livrarea se face catre alte persoane decat comercianti;
Pentru prestarea de servicii:
 • locul unde beneficiarul este stabilit, in relatia persoana impozabila catre persoand impozabila (B2B – business to business)
 • locul unde prestatorul este stabilit, in relatia persoana impozabila catre persoana neimpozabila (B2C – business to customer)
Achizitia intracomunitara de bunuri:
 • locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor
Importul de bunuri
 • pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul european