Rezultatul fiscal este profitul impozabil sau pierderea fiscală a exercițiului, stabilit potrivit regulilor fiscale și în funcție de care se calculează volumul impozitelor datorate sau rambursabile.

Rezultatul fiscal poate fi pozitiv (profit impozabil) sau negativ (pierdere fiscală).

Potrivit art 31 din Codul fiscal pierderile neacoperite se reportează pentru recuperare în următorii 7 ani.
• Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa prin divizare sau fuziune nu se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi sau de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite, după caz.
• Pierderea fiscala externă
Orice pierdere realizată printr-un sediu permanent situat într-un stat care nu este SM al UE, al Asociației Europene a Liberului Schimb sau situat într-un stat cu care România nu are încheiată o CEDI este deductibilă doar din veniturile obținute de sediul permanent respectiv, separat, pe fiecare sursă de venit.
Pierderile neacoperite se reportează și se recuperează în următorii 5 ani fiscali consecutivi.

Calculul impozitului pe profit
Impozit pe profit (16% x Rezultatul fiscal)
Credit fiscal extern
Impozit pe profit scutit sau redus
Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private
Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale
Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei*
= Impozitul pe profit aferent anului fiscal
Reduceri de impozit**
= Impozit pe profit aferent anului fiscal prin declarația anuală privind impozitul pe profit