Cum se realizează înregistrarea persoanelor fizice în Spațiul Privat Virtual?

„Spaţiul privat virtual” – serviciu de distribuţie electronică înregistrată care permite transmiterea de date între terţi prin mijloace electronice şi
furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea şi primirea datelor, asigurând protejarea datelor
transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată.
SPV constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice (PF), persoanelor juridice (PJ) şi altor entităţi fără personalitate juridică (EfPJ) a unui spaţiu
virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanţelor/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea
electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi PF, PJ / EfPJ, în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acestora

Persoanele fizice se pot înregistra în SPV pe website-ul www.anaf.ro, în secțiunea “Spațiul Privat Virtual”, rubrica “Înregistrare Utilizatori persoane fizice și juridice” cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole sau cu certificatul digital calificat.

În situația înregistrării pe baza credențialelor (nume utilizator și parolă) activarea contului se poate face astfel:

a) „verificare număr document” – caz în care trebuie înscris numărul scrisorii primită în anul 2018 de la Ministerul Finanțelor Publice, referitoare la înrolarea în acest serviciu, sau numărul unei somații emise începând cu 1 ianuarie 2015; aprobarea se face online;
b) „verificare număr înregistrare decizie” – caz în care trebuie înscris numărul unei decizii de impunere sau a unei decizii referitoare la obligații de plată accesorii emise începând cu anul 2013; aprobarea se face online;
c) Identificare vizuală – caz în care, după finalizarea cererii de înregistrare SPV, persoana fizică se programează online pentru identificare vizuală. La data și ora programării, persoana în cauză este contactată video de un reprezentant al ANAF, în scopul verificării identității.
Dacă totul este în ordine, la scurt timp se aprobă înregistrarea în SPV și se transmite persoanei fizice solicitante un email cu confirmarea aprobării;
d) aprobare la ghișeu – în cazul în care persoana fizică nu poate face înregistrarea potrivit literelor a), b) sau c), este necesar ca aceasta, după completarea formularului de înregistrare, să se prezinte la unitatea fiscală pentru aprobarea înregistrării.

 

Vezi ghid ANAF