Regulile legate de detașarea în cadrul prestării de servicii transnaționale le regăsim în cuprinsul Legii nr. 16/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Detașarea transnațională a salariaților are în vedere situațiile în care un angajator stabilit într-un stat membru sau pe teritoriul Confederației Elvețiene încredințează în conformitate cu legislația aplicabilă o misiune specifică salariaților săi care trebuie executată într-un alt stat membru, fiind prevăzut că, odată ce misiunea a fost îndeplinită, salariații își reiau activitatea în cadrul entității cu care au încheiat contractul individual de muncă.
Astfel, sunt vizate următoarele situații (https://www.inspectiamuncii.ro/):
  •  detașarea unui salariat de pe teritoriul României, în numele întreprinderii și sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între ea și beneficiarul prestării de servicii care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și întreprinderea care face detașarea;
  •  detașarea unui salariat de pe teritoriul României la o unitate sau la o întreprindere care aparține grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și întreprinderea care face
    detașarea;
  •  punerea la dispoziție a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, ori pe teritoriul Confederației Elvețiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și agentul de muncă temporară.

Angajatorul stabilit pe teritoriul României trebuie să desfășoare o activitate semnificativă în țara sa de origine pentru a putea trimite în statele membre ale UE sau pe teritoriul Confederației Elvețiene salariații săi în calitate de lucrători detașați (https://www.inspectiamuncii.ro/).

Legea nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale definește indemnizația specifică detașării transnaționale ca fiind „indemnizația destinată să asigure protecția socială a salariaților acordată în vederea compensării inconveniențelor cauzate de detașare, care constau în îndepărtarea salariatului de mediul său obișnuit, fiindu-i aplicabil regimul fiscal prevăzut la art. 76 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare”.

Sursa: CECCAR