Operațiunea de anulare sau corectare a unui bon fiscal emis eronat este reglementată de HOTĂRÂRE nr. 479 din 18 aprilie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Articolul 36

Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal eronat, utilizatorul întocmeşte un dosar care va cuprinde:

a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea, cu precizarea motivaţiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum şi a numărului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei şi minutului emiterii acestuia;

b) decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit efectuate, emisă de directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau de altă persoană care răspunde de gestionarea patrimoniului unităţii;

c) copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal;

d) nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată.

Descarcă word proces verbal de anulare bon fiscal