Potrivit Legii contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)Capitolul III Registrele de contabilitate
Articolul 20
Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice).

DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare
┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Denumire │ Cod │
│crt.│ ├─────────┬───────────┤
│ │ │ Bază │ Variantă │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 1.│Notă de recepție și constatare de diferențe │ 14-3-1A │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 2.│Bon de predare, transfer, restituire │ 14-3-3A │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 3.│Bon de consum │ 14-3-4A │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 4.│- Bon de consum (colectiv) │ │ 14-3-4/aA │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 5.│Lista zilnică de alimente │ │ 14-3-4/dA │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 6.│Dispoziție de livrare │ 14-3-5A │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 7.│Fișă de magazie │ 14-3-8 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 8.│Listă de inventariere │ 14-3-12 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 9.│- Listă de inventariere │ │ 14-3-12/b │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 10.│- Listă de inventariere (pentru gestiuni │ │ │
│ │global-valorice) │ │ 14-3-12/a │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 11.│Chitanță │ 14-4-1 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 12.│- Chitanță pentru operațiuni în valută │ │ 14-4-1/a │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 13.│Dispoziție de plată/încasare către casierie │ 14-4-4 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 14.│Borderou de achiziție │ 14-4-13 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 15.│- Borderou de achiziție (de la producători │ │ │
│ │individuali) │ │ 14-4-13/b │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 16.│Decont pentru operațiuni în participație │ 14-4-14 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 17.│Ordin de deplasare (delegație) │ 14-5-4 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 18.│- Ordin de deplasare (delegație) în străinătate │ │ │
│ │(transporturi internaționale) │ │ 14-5-4/a │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 19.│Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) │ 14-5-5 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 20.│- Decont de cheltuieli valutare (transporturi │ │ │
│ │internaționale) │ │ 14-5-5/a │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 21.│Notă de debitare-creditare │ 14-6-1A │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 22.│Fișă de cont pentru operațiuni diverse │ 14-6-22 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 23.│- Fișă de cont pentru operațiuni diverse │ │ │
│ │(în valută și în lei) │ │ 14-6-22/a │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 24.│Decizie de imputare │ 14-8-2 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 25.│- Angajament de plată │ │ 14-8-2/a │
└────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘
––