Constituire provizioane tratament contabil și fiscal – Potrivit ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 SECȚIUNEA 4.10 Art. 1. Recunoaşterea provizioanelor

 Provizioanele se constituie pentru acoperirea datoriilor a căror natură este clar definită şi care la data bilanțului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.
Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:

a) litigii, amenzi şi penalități, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;
b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanție şi alte cheltuieli privind garanția acordată clienților;
c) dezafectare imobilizări corporale şi alte acțiuni similare legate de acestea;
d) acțiunile de restructurare;
e) pensii şi obligații similare;
f) impozite;
g) terminarea contractului de muncă;
h) prime ce urmează a se acorda personalului în funcție de profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale;
i) provizioane în legătură cu acorduri de concesiune;
j) provizioane pentru contracte cu titlu oneros;
k) alte provizioane.

Contabilitatea provizioanelor se ține pe feluri, în funcție de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
Conturi contabile folosite pentru provizioane

Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența provizioanelor pentru litigii, garanții acordate clienților, pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acțiuni similare legate de acestea, pentru restructurare, pensii şi obligații similare, a provizioanelor pentru impozite, pentru terminarea contractului de muncă, precum şi a altor provizioane.

Contul 151 „Provizioane” este un cont de pasiv.
În creditul contului 151 „Provizioane” se înregistrează:
‐ valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, inclusiv a celor corespunzătoare primelor ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (681);
‐ costurile estimate inițial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea (212, 213, 215, 216);
‐ valoarea actualizării provizioanelor (686). În debitul contului 151 „Provizioane” se înregistrează:
‐ sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (781).
Soldul contului reprezintă provizioanele constituite. Referitor la funcțiunea contului 1513

15. Provizioane
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garanții acordate clienților (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acțiuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii şi obligații similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1517. Provizioane pentru terminarea contractului de muncă (P)
1518. Alte provizioane (P)

Inregistrarea contabila a provizioanelor:

681x = 151x

 

Bibliografie

ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate
EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 30 decembrie 2014