Se aduc clarificări cu privire la modalitatea de calcul și plată a impozitului pentru  acele venituri salariale impozabile limitat
Sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, în condiţiile alin. (4^1) lit. d) se consideră venituri aferente lunilor

corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza

documentelor justificative

Sumele reprezentând contribuţiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în condiţiile alin. (4^1) lit. e)
Sumele reprezentând primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în condiţiile alin. (4^1) lit. f)
Sumele reprezentând contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în condiţiile alin. (4^1) lit. h)
Sumele suportate/acordate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, în condiţiile alin. (4^1) lit. i)

 

Se aduc clarificări cu privire la modalitatea de calcul și plată a impozitului  pentru:
Sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada

concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, în condiţiile alin. (4^1) lit. d)

se consideră venituri aferente lunii în care

s-a aprobat decontul , respectiv venituri aferente lunii în acre sunt acordate.

 

Sumele reprezentând diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite

OUG 115/2023, aceste sume, deși neimpozabile, nu erau supuse plafonului de 33%.

Se consideră venituri aferentefiec[reia dintre lunile în care este scadent creditul , respectiv luna în care se înregistrează în cont dobânda aferentă depozitului.