ORDIN Nr. 1528/2022 din 29 iunie 2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor

De aceste facilităţi fiscale în domeniul construcţiilor beneficiază persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în acest sector,  dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

Acesta constau în:

a) scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
b) reducerea cotei de contribuţie de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
c) exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
d) reducerea cotei contribuţiei asiguratorii pentru muncă la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;
e) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condiţiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.

Unele dintre aceste condiții sunt:

ART. 3
(1) Pentru aplicarea facilităţilor fiscale, angajatorii persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din prezenta procedură trebuie să realizeze cifră de afaceri din activităţile menţionate la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal şi alte activităţi specifice domeniului construcţii în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală.

ART. 6
(1) Calculul indicatorului „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” se efectuează pentru întreaga activitate desfăşurată de angajator pe teritoriul României din activităţile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv de la nivelul sucursalelor, filialelor sau punctelor de lucru din România ale acestuia.
(2) Pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri totală, la calculul cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcţii, angajatorii au în vedere numai veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României. Veniturile realizate din activitatea de construcţii în afara teritoriului României se vor avea în vedere numai pentru calculul cifrei de afaceri totale realizate din întreaga activitate.

Monografie contabilă stat de salariu construcții

Fond salarii 641= 421 3000,00
Contributie asig.munca constructii 2.2500 % 646= 436 68,00
421= % 638,00
contrib.CAS 25.00 % salariati si zilieri 4315 0,00
contrib.CAS 21.25% salariati constructii 4315 638,00
Fond sanat 10.00 %salariati 4316 0,00
Impozit salariati 444 0,00