În situația în care există casa de marcat electronice fiscale neutilizate, operatorii economici au obligația de a informa organul fiscal prin completarea şi transmiterea „Declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate“ formular F4109.
Prin casa de marcat electronice fiscale neutilizate se înțelege aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare. (Prin perioadă de raportare se înţelege luna calendaristică.)
Formularul F4109 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.

Procedura de conectare a caselor de marcat electronice fiscale a fost aprobată prin Ordinul nr. 435/2021 care a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 319 din 30 martie 2021. Legea a intrat în vigoare începând cu data de 30 martie 2021.

ANEXĂ
la procedură
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate
Perioada de raportare
luna an
__ __ __ __ __ __
|__|__|__|__|__|__|
Perioada de raportare se înscrie cu cifre arabe.
I. Date de identificare a utilizatorului aparatelor de marcat electronice
fiscale
____________________________________________________________________________
| Denumirea | |
|_____________________________|______________________________________________|
| Cod de identificare fiscală | |
|_____________________________|______________________________________________|
II. Date de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale neutilizate
în perioada de raportare
____________________________________________________________________________
|Nr. | Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal |
|crt.| |
|____|_______________________________________________________________________|
| | |
|____|_______________________________________________________________________|
Se completează pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate în perioada de
raportare.

 

Descarcă declarația F4109