Angajamentul de plată este reglementat prin ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile.

Prin acesta o persoană fizică/juridică se obligă să stingă o datorie existentă cu o altă persoană fizică sau juridică.

Acesta conține cuantumul datoriei, numele debitorului și creditorului, locul și data, printre alte elemente. Pentru creditor, este un document care servește ca mijloc de probă, precum și o acțiune de exercitare a dreptului său de a-l încasa.

Angajamentul de plată este foarte asemănător cu biletul la ordin, deși redactarea acestuia este diferită, pentru că scrisoarea permite să conveniți asupra unei fragmentări a plății datoriei sau chiar a unei eventuale reduceri.

 Serveşte ca:
  • titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;
  • titlu executoriu pentru executarea silită, în caz de nerespectare a angajamentului;
  • angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă entității.