Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un material informativ despre Declarația unică – Formular 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

ANAF recomandă ca Declarația unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv:

▪ prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV);

▪ pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

De asemenea, formularul poate fi depus și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire (data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz).

Contribuabilii, care nu dețin un calculator personal sau care nu dispun de o conexiune la internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale (lista completă a sediilor se regăsește pe site), cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

▪ înregistrarea în cadrul serviciului SPV;

▪ completarea Declarației Unice;

▪ depunerea Declarației Unice.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, pentru depunerea DU.

Broșura privind declarația unică – 2023 (Formular 212) poate fi consultată pee site-ul ANAF, la secțiunea Asistență contribuabili/Servicii oferite contribuabililor.

 

Sursa: www.ceccarbusinessmagazine.ro