Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, în transparență decizională, un proiect de Ordin privind activele utilizate în activitatea de producție, procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 22 alin. (1) din Codul fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit.

Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Prin OG nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, pentru stimularea contribuabililor de a dezvolta noi capacități de producție și de a le moderniza pe cele existente, facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit a fost extinsă și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare și în activele reprezentând retehnologizare, urmând ca aceste active să fie stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

Prin noul proiect de Ordin publicat pe site-ul MF, se propune ca activele utilizate în activitatea de producție, procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care, începând cu 1 ianuarie 2023, se vor aplica prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, să fie cele prevăzute în următoarele subgrupe și clase din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului, astfel:

♦ În categoria activelor utilizate în activitatea de producție și procesare, se propune a fi incluse activele din: a) Clasa 1.1.1. „Clădiri industriale”; b) Clasa 1.1.2. “Construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.)”; c) Clasa 1.1.3. „Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni”; d) Clasa 1.1.4. „Centrale termoelectrice și nuclearo-electrice”; e) Clasa 1.2.1. „Clădiri agrozootehnice”; f) Clasa 1.2.2. „Construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane, cabane)”; g) Clasa 1.2.3. “Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții de compostare); h) Clasa 1.2.4. “Silozuri pentru furaje”; i) Clasa 1.2.5. “Silozuri pentru depozitarea și conservarea
cerealelor”; j) Clasa 1.2.7. „Construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri”; k) Clasa 1.2.8. „Heleștee, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură”; l) Clasa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole”; m) Clasa 1.2.10 „Sere, solarii, răsadnițe și cipercării”; n) subgrupa 2.4. “Animale și plantații”.

În contextul în care, potrivit art. 22 alin.(1) din Codul fiscal, facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit a fost extinsă și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, selecția acestora din Catalog a vizat acele active care au, în principiu, destinațiile respective.

♦ În categoria activelor reprezentând retehnologizare, se propune a fi incluse activele din subgrupa 2.2. “Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”.

Prevederile incluse în acest proiect urmează să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

 

Articol preluat sursa: www.ceccarbusinessmagazine.ro