Cheltuieli deductibile aferente autovehiculelor.  Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile numai acele cheltuieli efectuate in scopul desfasurării activității economice.

Referitor la cheltuielile aferente autovehiculelor Codul fiscal, la art. 25 alin. (3) ne spune ca sunt deductibile urmatoarele:

  • doar 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitdtii economice, cu o masă totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de nouă scaune de pasagéri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului
Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele sunt incluse in urmatoarele categorii:

1. vehicule utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2. vehicule utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
3. vehicule utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea către alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
5. vehicule utilizate ca marfuri in scop comercial.

Nu intra sub incidenta acestor prevederi cheltuielile privind amortizarea.

Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal se efectueaza dupa aplicarea limitarii aferente taxei pe valoarea adaugata, respectiv aceasta se aplica si asupra TVA pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata.
In cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, inclusiv cele inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing, cum sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, inspectiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibila din taxa pe valoarea adaugata, dobanzile, comisioanele, diferentele de curs valutar etc.