Regulament ordine interioară

În scopul stabilirii regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile și obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice;

 

Descarca model regulament intern