Principalele documente financiar-contabile utilizate în activitatea unui magazin online
Factura fiscală de achiziție

În baza acesteia se achiziționează mărfurile sau serviciile necesare activității care se comercializează într-un magazin online

Avizul de însoțire a mărfii

Atestă transportul marfurilor de la furnizor către societate

Nota de recepție și constatare de diferente

Prin intermediul ei se realizează intrarea în gestiune a mărfurilor achiziționate, care urmează a se comercializa în magazinul online. Conform metodei de gestiune cantitativ-valorice, în aceasta sunt evidențiate bunurile cumpărate și prețul lor de achiziție.

Factura proformă

Magazinele online utilizează adesea factura proformă ca document emis anterior facturii fiscale  ce însoțește bunurile spre cumpărător. Aceasta nu este un document justificativ ce face obiectul înregistrării în contabilitate.

Factura de vânzare a mărfurilor

În baza acesteia se vând mărfurile sau serviciile comercializate în magazinul online.

Bonul fiscal

Potrivit art.1 din OUG NR 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, operatorii economici care încaseaza, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de debit/credit  sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație trebuie utilizate aparate de marcat electronice fiscale. Astfel acestia sunt obligati să emită bonuri fiscale pentru clienti, iar la solicitarea celor din urmă vor elibera si factura fiscală.

Chitanța

Potrivit art. 2 lit h) din OUG de mai sus, operatorii economici nu au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale pentru incasarile efectuate din comertul cu amanuntul prin comis – voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda. In aceasta situatie, la client nu trebuie sa ajunga un bon fiscal, întrucât acesta are ca document de plata chitanta emisa de firma de curierat, iar furnizorul trebuie sa emita catre curier chitanta pentru incasarea sumelor.

Factura de decontare

Conform pct. 31 alin (3) din Normele metodologice de aplicare a art 286. alin.(4) lit e) din Codul fiscal, persoana care achita sume in numele si in contul altei persoane nu primeste si nici nu emite facturi pe numele sau. Pentru recuperarea sumelor achitate in numele si in contul altei persoane se poate emite, in mod optional, o factura de decontare de catre persoana impozabila care a achitat respectivele facturi. Prin urmare, pentru decontarea sumelor incasate de la clienti prin intermediul firmei de curierat se emite o factura de decontare (cu o lista anezata a clientilir si sumelor achitate prin sistemul ramburs), cu mentiunea ca aceasta nu este obligatorie, ci optionala.

În situatia în care partile convin sa-si deconteze sumele achitate pe baza facturii de decontare, taxa nu se mentioneaza distinct, fiind inclusa in totalul sumei de recuperat. Factura de decontare se transmite beneficiarului insotita de factura achitata in numele sau. Firma de curierat care a achitat facturile in numele altei persoane nu exercita dreptul de deducere pentru sumele achitate, nu colecteaza taxa pe baza facturii de decontare si nu inregistreaza aceste sume in conturile de cheltuieli, respectiv de venituri.

 

Sursa /www.ceccarbusinessmagazine.ro

Aviz de insotire a marfii

Chitanta

Factura