Avizul de însoțire a mărfii serveşte ca:

  • document de însoţire a mărfii pe timpul transportului;
  • stă la baza întocmirii facturii;
  • dispoziţie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiaşi entități;
  • document de primire în gestiune
  • document de descărcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.
Cine îl întocmeşte?

Se întocmeşte de către entitățile care nu au posibilitatea întocmirii facturii în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale.  Se mai întocmeşte şi în alte situaţii stabilite prin procedurile proprii ale entității.
În condiţiile în care datele valorice (preţul unitar şi valoarea) nu se înscriu în avizul de însoţire a mărfii – aceste date trebuie să se regăsească într-un alt document justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a valorii bunurilor.

În cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi entități, dispersate teritorial, precum şi al transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea vânzării sau testări la locul de desfacere, premii, materiale promoţionale etc.),

Avizul de însoţire a mărfii va purta menţiunea „Fără factură”, după caz.
Pe Avizul de însoţire a mărfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terţi se face menţiunea „Pentru prelucrare la terţi”.
În alte situaţii decât cele prevăzute mai sus se face menţiunea cauzei pentru care s-a întocmit Avizul de însoţire a mărfii şi nu factura.