Conform art. 77 din Codul fiscal

Deducere personala poate fi aplicata de catre:

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a), alin. (2) si (21) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.
(2) Deducerea personala cuprinde deducerea personala de baza si deducerea personala suplimentara si se acorda in limita venitului impozabil lunar realizat.
(3) Deducerea personala de baza se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna de realizare a venitului.
In situatia in care, in cursul aceleiasi luni, se utilizeaza mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara.
(4) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de pana la nivelul prevazut la alin. (3) inclusiv, deducerile personale de baza se stabilesc potrivit urmatorului table (…).

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste nivelul prevazut la alin. (3) nu se acorda deducerea personala de baza.
Deducerea personala suplimentara se acorda astfel:

a) 15% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru persoanele fizice cu varsta de pana la 26 de ani, care realizeaza venituri din salarii al caror nivel este de pana la nivelul prevazut la alin. (3);
b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu varsta de pana la 18 ani, daca acesta este inscris intr-o unitate de invatamant, parintelui care realizeaza venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

(12) In cazul in care copilul este intretinut de ambii parinti, deducerea personala suplimentara prevazuta la alin. (10) lit. b) se acorda unuia dintre parinti prin prezentarea documentului care atesta inscrierea copilului intr-o unitate de invatamant si a unei declaratii pe propria raspundere din partea parintelui beneficiar.

Astfel, pentru deducerea suplimentara de 100 lei lunar conditiile sunt urmatoarele:

– Salariatul sa aiba un copil in varsta de pana la 18 ani;
– Copilul sa fie inscris intr-o unitate de invatamant;
– Celalalt parinte sa nu beneficieze de aceasta deducere.