Prin intermediul contractului de consultanta o parte, numita consultant (prestator), se obliga fata de cealalta parte, numita beneficiar (client), ca in schimbul unei remuneratii sa presteze in beneficiul acesteia o activitate de consultanta de specialitate.

ORDONANȚĂ nr. 71 din 30 august 2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală

Articolul 3
(1) Activitatea de consultanță fiscală constă în:
a) acordarea de asistență și prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entități interesate;
–––-
Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015, care modifică pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.
b) prestarea de servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea declarațiilor fiscale;
–––-
Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015, care modifică pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.
c) certificarea declarațiilor fiscale, în condițiile legii;
d) asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală;
e) asistență privind întocmirea documentației pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrative fiscale;
f) asistență și reprezentare în fața organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistență de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;
g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătorești sau de cercetare penală. În acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanții fiscali activi înscriși în evidențele Ministerului Justiției – Serviciul profesii juridice conexe;
–––-
Lit. g) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015, care modifică pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.
h) abrogată;
–––-
Lit. h) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015, care modifică pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.
i) asistență privind creanțele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
j) asistență fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorități jurisdicționale.
(2) Exercitarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.
(3) Pentru exercitarea activității de consultanță fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională.

Sursa: https://legislatie.just.ro/

Contract de consultanta