Scopul este acela de a stimula capitalizarea societăților prin aplicarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 153/2020

Pentru calculul rezultatului se aplica urmatoarele reduceri: 

  • 2% în cazul în care capitalul propriu contabil este pozitiv
  • + un procent situat intre 5-10%, in functie de intervalul de crestere anuala a capitalului propriu ajustat, conform urmatorului tabel:

 

Intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat Procentul de reducere a impozitului
până la 5% inclusiv 5%
peste 5% și până la 10% inclusiv 6%
peste 10% și până la 15% inclusiv 7%
peste 15% și până la 20% inclusiv 8%
peste 20% și până la 25% inclusiv 9%
peste 25% 10%

 

  • Suplimentar si cumulativ cu cele 2 reduceri anterioare, un procent de 3% pentru creșterea capitalului propriu ajustat în anul curent, față de anul de referință 2020, incepand cu anul 2022, dacă procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat se încadrează în valorile din tabelul urmator:
Anul pentru care datorează impozitul Procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat
2022 5%
2023 10%
2024 15%
2025 20%

 

Capitalul propriu ajustat

Este format din conturile: 1012 + 104 + 106+ 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + soldul creditor al contului 117

Capitalul propriu contabil

Este format din conturile: 1011 + 1012 + 1031 + 104 + 105 + 106 + 109 (-) + 141 sau 149 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 117 + 121 -129

Formula reducerea 2:
  • CCPA an/an precedent = ((CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul precedent) x 100)/ CPA înregistrat în anul precedent
•  Formula reducerea 3 ( se aplica doar incepand cu anul 2022):
  • CCPA_an/2020 =((CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul 2020) x 100) / CPA înregistrat în anul 2020
•  Pentru microintreprinderi care devin platitoare de impozit pe profit
  • Procentul aferent reducerii de impozit se aplică asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit, potrivit prevederilor aplicabile platitorilor de impozit pe profit
  • In cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferența care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declarații rectificative
  • Termenul pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor; – termenul pentru depunerea declarației aferente semestrului II și plata impozitului specific aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor

Sursa: CECCAR