ORDIN Nr. 12/2022 din 6 ianuarie 2022
prin care se stabilesc produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B

Potrivit art.1 din ORDIN Nr. 12/2022 din 6 ianuarie 2022 produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B, pentru care se transmit facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura
electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, şi justificarea încadrării produselor în această categorie sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Vezi anexa

OPANAF_12_2022