Fisa postului – document juridic întocmit de către angajator ce descrie atribuţiile şi drepturile ce îi revin unui angajat ce ocupă un anumit post în cadrul societății.

Codul muncii actualizat 2022
Legea 53 din 2003

Articolul 17

(3) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente:

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;

Descarcă word Fisa Postului – schema