Procedeul de inventariere a patrimoniului este reglementat de către urmatoarele norme specifice:

– Legea nr.82/1991 a contabilitatii cu modificările și completările
ulterioare;
– Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014;
– Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de naturaactivelor, datoriilor si capitalurilor propria, aprobate prin OMFP nr. 2861/2009;

Inventarierea patrimoniului:

√ Este obligatorie;
√ Se realizează cu ocazia încheierii exercițiului financiar.
√ Potrivit OMFP nr 2861/2009 se face cu salariați proprii, persoane fizice sau juridice cu pregătire corespunzătoare sau cu administratorii.

Organizarea procesului de inventariere se face conform OMFP nr 2861/2009.

√ Documente întocmite cu ocazia inventarieii: (OMFP nr 2861/2009):

Listele de inventariere
Procesul verbal privind rezultatele inventarierii
Registrul-inventar

CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE REGULARIZARE A INVENTARULUI

În funcţie de natura structurilor de activ şi de datorii inventariate,
regularizarea diferenţelor de inventar generează următoarele
tipuri de înregistrări:
a) Plusurile de active imobilizate, la valoarea de inventar:
20,21,23 = 475
b) Plusurile de stocuri cumpărate:
30, 31, 35, 36, 37 = 60
În cazul plusurilor de stocuri privind produsele şi producţia în curs
de execuţie, înregistrarea este de forma:
33,34 = 711
c) Plusurile de investiţii financiare pe termen scurt:
50 = 768

d) Plusurile constatate la inventarierea casieriei la societăţile cu capital
privat:
531=7588
Pentru minusurile de inventar neimputabile, cu excepţia minusurilor de
casă, înregistrările sunt de sens invers faţă de cele prezentate în cazul
plusurilor, iar în cazul activelor imobilizate tipul de înregistrare este:
% = 20,21,23
28x
6583
Concomitent se mai înregistrează imputarea la valoarea de înlocuire la
data constatării pagubei:
4282 sau 461 = 7581
Pentru bunurile lipsă sau depreciate calitativ, peste normele legale,
neimputabile, constatate pe bază de inventariere, se ajustează TVA:
635 = 4426