Anul fiscal este reglementat de art. 16 din Legea 227/2015 si legea contabilitatii nr. 82/1991.

Potrivit articolului menționat mai sus

(1) Anul fiscal este anul calendaristic,
5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exercitiului financiar. Primul an fiscal modificat include și perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal. Contribuabilii comunica organelor fiscale competente optiunea pentru anul fiscal modificat, in termen de 15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat sau de la data inregistrarii acestora, dupa caz.

(51) Contribuabilii prevazuti la alin. (5) care îsi modifica exercitiul financiar, potrivit reglementarilor contabile, pot opta ca anul fiscal modificat sa corespunda cu exercitiul financiar. Pentru stabilirea anului fiscal modificat se aplica urmatoarele reguli:

a) dacă anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat include si perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat si 31 decembrie a anului respectiv; declaratia anuala de impozit pe profit aferenta ultimului an fiscal modificat se depune pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator;

b) daca se modifica perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include si perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat și ziua anterioarî primei zile a noului an fiscal modificat.

Contribuabilii comunica organelor fiscale competente modificarea perioadei anului fiscal astfel:

a) contribuabilii care modifica anul fiscal potrivit lit. a), pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi inchis anul fiscal modificat;

b) contribuabilii care modifica anul fiscal potrivit lit. b), in termen de 15 zile de la data inceperii noului an fiscal modificat.

Conform legii 82/1991, art. 27, alineatul (1), (2) si (3)

(1) Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.
(2) Durata exercitiului financiar este de 12 luni.
(3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic.

 

Conform art. 42, alineatul (2) din Legea 227/2015 (2) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 41 alin. (5) lit. a) si b), alin. (16) si (17), care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate.

Celelalte obligații de raportare rămân aceleași ca și în cazul anului fiscal care corespunde cu anul calendaristic.