Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice

DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE
care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Denumire Cod
Bază Variantă
1. Notă de recepție și constatare de diferențe 14-3-1A
2. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A
3. Bon de consum 14-3-4A
4. – Bon de consum (colectiv) 14-3-4/aA
5. Lista zilnică de alimente 14-3-4/dA
6. Dispoziție de livrare 14-3-5A
7. Fișă de magazie 14-3-8
8. Listă de inventariere 14-3-12
9. Listă de inventariere 14-3-12/b
10. Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) 14-3-12/a
11. Chitanță 14-4-1
12. – Chitanță pentru operațiuni în valută 14-4-1/a
13. Dispoziție de plată/încasare către casierie 14-4-4
14. Borderou de achiziție 14-4-13
15. – Borderou de achiziție (de la producători individuali) 14-4-13/b
16. Decont pentru operațiuni în participație 14-4-14
17. Ordin de deplasare (delegație) 14-5-4
18. – Ordin de deplasare (delegație) în străinătate (transporturi internaționale) 14-5-4/a
19. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-5
20. – Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaționale) 14-5-5/a
21. Notă de debitare-creditare 14-6-1A
22. Fișă de cont pentru operațiuni diverse 14-6-22
23. – Fișă de cont pentru operațiuni diverse (în valută și în lei) 14-6-22/a
24. Decizie de imputare 14-8-2
25. – Angajament de plată 14-8-2/a