Art. LXXIV al OUG 115/2023 cuprinde modificările și completările aduse OUG 41/2022 cu privire la RO e-Transport.

Ce este RO e-Transport?

RO e-Transport sau Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri
– reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice

Scopul RO e-Transport:

 monitorizarea pe teritoriul național a transporturilor, care permite determinarea
potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT.
 creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, precum și
prevenirea și combaterea comerțului ilicit de bunuri

Ce fel de transporturi sunt monitorizate:

 transporturile rutiere pe teritoriul național ale bunurilor cu risc fiscal ridicat (din 01.07.2022)
 transporturile rutiere internaționale de bunuri (din 15.12.2023 pentru toate categoriile de
bunuri importate/exportate, achizitionate/livrate intracomunitar)

Ce se declară?
  • transportul rutier pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat (și alte bunuri care sunt transportate împreună) – lista aprobată prin Ordin 802/2022

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care:

 au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone,
 încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o
valoare totală mai mare de 10.000 de lei,
 aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului

• transportul rutier internațional de bunuri – indiferent de categoria bunurilor, mijlocului de
transport, greutate sau valoare

Generarea codului UIT și valabilitate

Declarare și generare cod UIT: Cu max 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru
începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

Valabilitate cod UIT:
 5 zile calendaristice,
 15 zile calendaristice în cazul:
– AIC
– tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României
– nontransferurilor și stocurilor la dispoziția clientului

Obligație:

Să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct/ prin intermediul organizatorului transportului până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România/ la locul de import/ la punerea efectivă
în mișcare a vehiculului.

Interdictii:

 utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul lui de valabilitate
 modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România/ la locul de import/ după punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice

Exceptie:

Organizatorul transportului/ operatorul de transport are obligația să actualizeze, în perioada de valabilitate a codului UIT, informațiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mișcare.