Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care desfășoară activități în domeniul HoReCa corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute în Codul fiscal, pot opta pentru plata:
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, FĂRĂ NICIO RESTRICŢIE:
● fără verificarea condiţiilor de încadrare în sistem (mai sus enumerate),
● fără să aplice regulile de ieşire din sistem în cursul anului (depăşirea plafonului de 500.000 euro, ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale
este de peste 20% inclusiv, nu angajează personal în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă a singurului salariat)
● şi fără să ţină cont de condiţia de deţinere de titluri de participare la cel mult trei microîntreprinderi
SAU
● impozitului pe profit
[articol 47 alineat (2) şi (4), articol 52 Cod fiscal]

Este vorba de persoanele juridice care desfăşoară activităţi in domeniul HoReCa, corespunzătoare codurilor CAEN:
5510 -«Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare»,
5520 -«Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă
durată»,
5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere»,
5590 – «Alte servicii de cazare»,
5610 – «Restaurante»,
5621Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente»,
5629 – «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.»,
5630 – «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor»
[articol 47 alineat (2) Cod fiscal]