Potrivit art. XXXVII alin. (1) din OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) si ale art. 220 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile și completările ulterioare, începand cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se afla funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/luna, reprezentand venituri din salarii si asimilate salariilor, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) nivelul salariului de baza brut lunar stabilit potrivit contractului individual de munca, fara a include sporuri si alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna careia ii sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii si asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza aceluiasi contract individual de munca, pentru aceeasi luna, nu depaseste nivelul de 4.000 lei inclusiv.(…).

Deci, începând cu 1 ianuarie 2023, suma de 200 de lei netaxabilă se aplică dacă nivelul salariului brut de încadrare (din CIM) este de fix 3.000 lei, iar venitul brut realizat în lună (împreună cu alte sporuri și adaosuri, menționate la art. 76 alin. (1) (3)) să nu depășească 4.000 lei de lei inclusiv.