Cele 4  metode de amortizare utilizate în România sunt:

1. Amortizare liniară – constă în includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora;

2. Amortizare degresivă, constă în multiplicarea cotei anuale liniare cu unul din coeficienţii: 1,5 dacă durata normală de utilizare este între [2–5 ani]; 2,0 dacă durata normală de utilizare este între (5–10 ani] şi 2,5 dacă durata normală de utilizare este mai mare de 10 Cota multiplicată se aplică la valoarea rămasă de amortizat. Aplicarea se face până în anul de funcţionare în care amortizarea anuală rezultată este egală sau mai mică cu/decât cea anuală, determinată prin raportul între valoarea rămasă de recuperat şi numărul de ani de funcţionare rămasă;

3. Amortizare accelerată, constă în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării. Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi.

Deoarece amortizarea calculată trebuie să fie corelată cu modul de utilizare a activului şi, întrucât în cazuri rare o imobilizare corporală se consumă în primul an în procent de până la 50%, rezultă că metoda de amortizare accelerată este mai puţin utilizată în scopuri contabile;

4. Amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizării justifică utilizarea unei asemenea metode amortizare:

  • trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se aşteaptă să fie consumate.
  • se aplică de o manieră consecventă pentru toate activele de aceeaşi natură şi având condiţii de utilizare identice, în funcţie de politica contabilă adoptată.
Amortizarea se înregistrează începând cu luna următoare punerii în funcţiune a activului şi până la recuperarea integrală a valorii acestuia.

 

Înregistrarea amortizării se face prin următoarea formulă contabilă:
681 = 281
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizările, provizioanele imobilizările corporale
şi ajustările pentru depreciere