Angajarea minorilor – Codul muncii mentionează câteva aspecte cu privire la încadrarea în muncă minorilor

1. Vârsta de încadrare în muncă

Articolul 13
(1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.
(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.
(3) Angajarea minorilor sub vârsta de 15 ani este interzisă.
(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă.
(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

2. Timpul normal de muncă

Articolul 112 alin. (2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

De menționat faptul că minorii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta activitate de noapte Articolul 128 alin. (1) 

 

3. Durata concediului de odihnă

Conform Art. 145 alin (1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare – aici vorbim despre persoane peste 18 ani….

…..persoanele cu vârsta pâna la 18 ani se încadrează la Art 147

Articolul 147
(1) Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
(2) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile de salariaţi prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi va fi de cel puţin 3 zile lucrătoare.

4. Salarizare

Potrivit HG nr. 1.071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 5 octombrie 2021

 Articolul 1

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.

Important de menționat faptul că…deși durata de muncă a persoanei minore este de 6h/zi, aceasta primește salariul minim brut garantat în plată…așa cum spune articolul de mai sus.