Potrivit Art. 248. din Codul muncii, pentru săvârșirea unei abateri disciplinare a unui angajat, angajatorul poate aplica o sancțiune disciplinară.

Un prim pas pentru a-i aduce la cunoștință angajatului acest aspect, este înștiințarea lui prin intermediul unui avertisment scris.

Acest avertisment consta dintr-o comunicare scrisa pe care angajatorul i-o adresează salariatului cu scopul de a-i atrage atenția pentru fapta săvârșita.

Cum avertizam corect angajatul

În cazul unui comportament neadecvat al unui salariat, prin nerespectarea îndatoririlor sau obligațiilor sale față de societate, aceasta poate alege să-l avertizeze prin intermediul unui avertisment scris.

Există situații în care societatea nu avertizeaza corect salariatul. Această sancțiune este considerată nulă și are consecințe asupra companiei, angajatul având posibilitatea de a intenta o acțiune în justiție împotriva companiei.

Adică dacă societatea dorește să avertizeze corect salariatul, trebuie să respecte formalitățile din scris, fiind clară și precisă, fără a da naștere la eroare, explicând salariatului motivul avertismentului.

Ce este o sancțiune și cum ar trebui aplicată?

Sanctionarea unui angajat este un fapt care apare destul de frecvent în companii și apare în cazuri precum întârzierea repetata a angajatului sau când există o scădere considerabilă a prestației muncii pe care o prestează.

Și tocmai din acest motiv angajatorul trebuie să cunoască și să diferențieze o mustrare sau o sancțiune de un avertisment.

În ceea ce privește sancțiunea, angajatorul are sprijinul legislației, având posibilitatea de a-și mustra personalul, ceea ce se cere prin contract, dând o explicație, în scris, angajatului în mod credibil și întemeiat pentru nerespectarea cerintelor postului.

Prin urmare, este de o importanță notabilă ca angajatorul să respecte o serie de cerințe formale pentru ca sancțiunea să fie valabilă și să-și producă efectele.

In situatia in care sunt infractiuni grave si foarte grave, angajatorul trebuie sa comunice lucrul acesta in scris.
În cazul în care este vorba de abateri foarte grave, trebuie sesizat comitetul de întreprindere și delegații de sindicat.
Trebuie indicate data și motivul pentru care sunteți sancționat.

Ce este un avertisment și cum trebuie făcut?

În ceea ce privește avertismentul, trebuie spus că nu este o sancțiune, este un scris emis de firmă, care atrage atenția lucrătorului pentru nerespectarea funcțiilor și obligațiilor de muncă impuse.

Un scurt model al modului în care angajatorul ar trebui să scrie o scrisoare de avertizare ar fi:

„Vă informăm prin prezenta că societatea a luat cunoștință că efectuați acțiuni care au ca rezultat nerespectarea îndatoririlor dumneavoastră de serviciu, prejudiciind astfel interesele companiei.,

Din acest motiv livrăm manual și la data………. Și vă avertizăm oficial în scris că nu vă respectați îndatoririle cu privire la…

Astfel, compania știe că ați efectuat următoarele acțiuni…

În acest scop, vă reamintim că funcțiile dumneavoastră constau în…

Pentru toate cele de mai sus, procedăm să vă avertizăm oficial în scris, astfel încât să nu vă încălcați din nou îndatoririle de serviciu și să nu se repete comportamentul menționat anterior.”

Diferența dintre un avertisment si o mustrare este intenția. Prin avertisment precizam clar că este o conduită care nu trebuie repetată, exprimând clar că intenția nu este sancționatoare. …, atrage atentia angajatului pentru a corecta comportamentul pe care l-a avut.

Conform celor de mai sus, este clară importanța întocmirii corecte a oricărui tip de scrisoare sau comunicare din partea companiei către muncitor.

 

avertisment-scris-salariat