Baza de impozitare este constituită din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni.

Potrivit art. 286, alin 4 din Codul fiscal, nu se cuprind în baza de impozitare :

• rabaturile, remizele, risturnele, sconturile și alte reduceri de preț, acordate de furnizori direct clienților la data exigibilității taxei;
• sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă/definitivă și irevocabilă, penalizările și orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, dacă sunt percepute peste prețurile și/sau tarifele negociate;
• dobânzile, percepute după data livrării sau prestării, pentru plăți cu întârziere;
• valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă și clienți, prin schimb, fără facturare.

 

Baza de impozitare se reduce în situații precum:

• desființarea totală/ parțială a contractului pentru livrarea de bunuri/ prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au
fost emise facturi în avans;
• refuzurile totale sau parțiale privind cantitatea, calitatea ori prețurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate;
• rabaturile, remizele, risturnele și celelalte reduceri de preț sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
• returul ambalajelor care circulă prin facturare etc.