Sumele aferente creanțelor incerte trebuie reflectate în contabilitate utilizeazând contul 4118 „Clienți incerți sau în litigiu”. Clienții aflați în dificultate, rău-platnici, dubioși sau în litigiu se  înregistrează separat de ceilalți clienți.

Potrivit art. 2.517 din Codul civil, termenul de prescripție a dreptului la acțiune al creditorului împotriva debitorului care nu și-a achitat datoria la scadență este de trei ani.
Pentru scoaterea creanțelor neîncasate din evidența contabilă, entitatea trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora conform pct. 328 din OMFP nr. 1.802/2014.

 

Nota contabila pentru diferențierea clienților incerți:

 

Cu ajutorul contului 491 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți” se ține evidența ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor din conturile de clienți. Soldul acestuia reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.

În debitul contului 6814 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante” se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor neîncasabile și a clienților dubioși, rău-platnici sau în litigiu, constituite sau majorate, în contrapartidă cu contul 491.

 

În creditul contului 7814 „Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante” se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor – clienți, în contrapartidă cu contul 491 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți”.

În practică este greu de stabilit momentul în care o creanță devine incertă și trebuie reclasificată în contabilitate, însă există trei variante principale:

  • atunci când termenul de încasare a acesteia a expirat, deci la data scadentă;
  • în cursul anului, în momentul în care s-a emis o decizie definitivă a instanței de intrare în faliment/reorganizare a clientului;
  • la sfârșitul exercițiului financiar, atunci când se recunoaște o ajustare pentru depreciere la data inventarierii.

 

Sursa: www.ceccarbusinessmagazine.ro