Pentru a putea beneficia de indemnizatie pentru concediul medical, angajatul trebuie sa aiba un stagiu minim de asigurare (cotizare) de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.
Pe de alta parte, baza de calcul a indemnizatiilor de concediu medical a persoanelor angajate, se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.
In functie de codul mentionat de medic pe certificatul medical se va stabili tipul de concediu medical si procentul din baza de calcul a indemnizatiei de concediu medical.

Pornind de la baza de calcul, se determina media zilnica prin impartirea bazei ultimelor 6 luni la numarul de zile de stagiu din ultimele 6 luni.
Indemnizatia se determina apoi prin inmultirea mediei zilnice cu numarul de zile de concediu medical si cu procentul de acordare, in functie de tipul de indemnizatie.
Asadar, un calcul al indemnizatiei de concediul medical pentru un salariat care sufera de o afectiune obisnuita este urmatorul:
(Suma salarii brute ultimele 6 luni/suma zilelor stagiu ultimele 6 luni) x 75% x numar zile de concediu medical

Concediile medicale (boala obisnuita)
– tratament contabil –

Concediile medicale suportate de unitate
Recunoasterea drepturilor cuvenite salariatilor pentru concediile medicale suportate de unitate:
641 = 421 Valoare CM suportat de unitate
421 = 4315 Valoarea CAS datorat pentru CM -25%
421 = 444 Valoare impozit pe salarii 10%
646 = 436 Valoarea contributiei asiguratorie pentru CM 2,25%
421 = 5121 Plata salariu net prin banca(card)

Concediile medicale suportate din FNUASS
Recunoasterea drepturilor cuvenite salariatilor pentru concediile medicale suportate din FNUASS:

4382 = 423 Valoare CM suportat de unitate
423 = 444 Valoare impozit pe salarii 10%
423 = 4315 Valoarea CAS 25%
5121 = 4382 Incasare de la Casa de sanatate
423 = 5121 Plata salariu net prin banca(card)

Concediile medicale (boala profesionala)
– tratament contabil –

Inregistrari contabile:
641=423/ 421 concediul suportat angajator
423/ 421=444 impozit salarii
646=436 contributie asiguratorie
Plata: 423/ 421=5311/ 5121
Indemnizatia de incapacitate temporara de munca suportate din bugetul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale: 4382/ analitic
distinct=423
Retinere impozit salarii: 423=444
Si plata: 423=5311 sau 5121
Si recuperare concediu: 5121=4382/analitic distinct

Exemplu de calcul a indemnizatiei de concediu medical:

Presupunem ca angajatul X a prezentat angajatorului un certificat medical cu codul de indemnizatie 01 „Boala obisnuita” (75%) pentru perioada 11.02.2019 – 15.02.2019 (5 zile – concediu medical).
Avem un istoric pe ultimele 6 luni a veniturilor brute inregistrate de angajat, dupa cum urmeaza:

An Luna Zile  lucratoare TVB
2019 1 20 2080
2018 12 19 1900
2018 11 21 1900
2018 10 23 1900
2018 9 20 1900
2018 8 22 1900

Baza de calcul indemnizatie: 2080+1900+1900+1900+1900+1900 = 11.580 lei
Zile baza de calcul: 20+19+21+23+20+22 = 125 zile
Media zilnica: 11580 / 125 = 92,64 lei
Total zile lucratoare si indemnizatii CM: 5 zile
Datorita faptului ca angajatul a avut doar 5 zile de concediu medical,
indemnizatia o va suporta doar societatea angajatoare astfel:
Zile si indemnizatii suportate de firma: (5 zile * 92,64) * 75% = 347 lei
Zile si indemnizatii suportate de FNUASS: 0 zile.
Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile
calendaristice, se platesc zilele lucratoare.