Contractul de creditare al unei societăți este reglementat prin Legea societăților nr. 31/1990 , ART. 15
Contractele între societatea cu răspundere limitată şi persoana fizică sau persoana juridică, asociat unic al celei dintâi, se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Descarcă model contract creditare societate word