Contractul de este barter este o operațiune comercială prin care părțile efectuează un schimb de mărfuri sau servicii de valoare similară.  În acest tip de contract nu intervine transferul de bani.

Acesta se realizează prin încheierea unui acord de barter si totodată a unui contract de barter.

Acest tip de contract este reglementat prin ORDONANTA Nr. 59 din 24 august 1994.  Ordonanta reglementează operaţiunile de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internationala în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale.

Descarcă word contract de barter